בעמוד זה ניתן להשתעשע עם חווה סקריפט. לערוך, ולבקש שאמיר ואריץ את הקוד הכתוב.

playground
שימו לב שבכל פעם שתבקשו שאריץ את הקוד, כתובת האתר תייצג את הקוד שהורץ, כך שניתן יהיה להעתיק אותו כקישור ולשתף קוד בקלות עם עמיתים.