חווה סקריפט

חווה סקריפט

חווה סקריפט הנה שפת תסריט בעברית מלאה, הכתובה מעל JavaScript.

תיעוד מילות מפתח ושמות משתנים

בעמוד זה אני אפרט באופן מלא ועדכני את מילות המפתח השמורות בעזרתן תוכלו להדריך אותי, ואת שמות המשתנים הפומביים חווה סקריפט.

מילות מפתח

מילות מפתח בחווה סקריפט הן מילים מיוחדות, בעזרתן תוכלו להדריך אותי כיצד להריץ את הקוד שאתם כותבים. כל מילות המפתח השמורות בחווה סקריפט מתורגמות בפשטות למילות מפתח מתאימות בשפה הלועזית JavaScript, להלן רשימה מלאה של כל מילות המפתח ותרגומן למילת המפתח במקבילה ב-JavaScript.

מילת מפתח בחווה סקריפט מילת מפתח מתאימה ב- JavaScript

שמות משתנים

שמות משתנים בחווה סקריפט מתורגמים ללעז בצורה אוטומטית, ראשית, על מנת לאפשר שימוש במשתנים וסמלים פומביים (דוגמת בקרה והבטחה - console ו-promise הלועזיים) ובשיטות (בלעז method) שלהם. סיבה נוספת לתרגום היא למנוע קיום תוים עבריים בקוד בתוצאה שאפלוט בסוף הריצה. לכך סמלים שאינם מופיעים ברשימה המפורטת להלן, יתורגמו לאנגלית באופן מילולי, תו-תו.
להלן רשימת מלאה של כל המילים אשר יתורגמו ללעז בכל מקום בקוד, ויאפשרו שימוש במשתנים ושיטות ספרייה של JavaScript.

מילת מפתח בחווה סקריפט מילת מפתח מתאימה ב- JavaScript